• sales@solarbio.com
  • Toll Free: 010-56371202
  • Mon - Fri : 9:00 -17:00

AnnexinV Alexa Fluor647/PI Apoptosis Detection Kit

NO.:CA1050
Quantity: 10

Application

Cell apoptosis detection.

Description

  • Trypsin-EDTA solution,0.25% (without phenol red)

  • Annexin V PE/7-AAD Apoptosis Detection Kit